79°F
Sponsored by

Appleton North Season Results

Date Opponent Result / Time Status Details
8/23/2013 @ Fond du Lac 0 - 0
8/30/2013 VS Oshkosh West 0 - 0
8/30/2013 VS Oshkosh West 0 - 0
9/6/2013 @ DC Everest 0 - 0
9/13/2013 @ Kaukauna 0 - 0
9/20/2013 VS Wausau West 0 - 0
9/27/2013 @ Kimberly 0 - 0
10/4/2013 @ Appleton West 0 - 0
10/11/2013 VS Appleton East 0 - 0
10/18/2013 VS Wausau East 0 - 0

HS Football

Date Teams Result / Time Status Details
8/22/1913 Athens @ West De Pere 0 - 0 No Status
8/22/1913 Green Bay Preble @ Ashwaubenon 7 - 40 No Status
8/22/1913 Green Bay West @ Green Bay East 0 - 0 No Status
8/23/2013 Appleton North @ Fond du Lac 0 - 0
8/23/2013 Oshkosh North @ Appleton East 0 - 0
8/23/2013 Neenah @ Appleton West 0 - 0
8/23/2013 Kimberly @ Menasha 0 - 0
8/23/2013 Kaukauna @ Oshkosh West 0 - 0
8/23/2013 DC Everest @ Stevens Point 0 - 0
8/23/2013 Wausau East @ Wisconsin Rapids 0 - 0
Date Teams Result / Time Status Details
8/23/2013 Wausau West @ Marshfield 0 - 0
8/29/2013 Stevens Point @ Wausau West 0 - 0
8/30/2013 Oshkosh West @ Appleton North 0 - 0
8/30/2013 Fond du Lac @ Kimberly 0 - 0
8/30/2013 Appleton East @ Neenah 0 - 0
8/30/2013 Appleton West @ Oshkosh North 0 - 0
8/30/2013 Menasha @ Kaukauna 0 - 0
8/30/2013 Wisconsin Rapids @ DC Everest 0 - 0
8/30/2013 Marshfield @ Wausau East 0 - 0
8/30/2013 Oshkosh West @ Appleton North 0 - 0
Date Teams Result / Time Status Details
9/6/2013 Wausau West @ Appleton West 0 - 0
9/6/2013 Kaukauna @ Appleton East 0 - 0
9/6/2013 Appleton North @ DC Everest 0 - 0
9/6/2013 Kimberly @ Wausau East 0 - 0
9/13/2013 Wausau East @ Appleton West 0 - 0
9/13/2013 Kimberly @ Appleton East 0 - 0
9/13/2013 DC Everest @ Wausau West 0 - 0
9/13/2013 Appleton North @ Kaukauna 0 - 0
9/20/2013 Appleton East @ Wausau East 0 - 0
9/20/2013 Wausau West @ Appleton North 0 - 0
Date Teams Result / Time Status Details
9/20/2013 Appleton West @ DC Everest 0 - 0
9/20/2013 Kaukauna @ Kimberly 0 - 0
9/27/2013 Kaukauna @ Wausau West 0 - 0
9/27/2013 Appleton West @ Appleton East 0 - 0
9/27/2013 Appleton North @ Kimberly 0 - 0
9/27/2013 Wausau East @ DC Everest 0 - 0
10/4/2013 DC Everest @ Appleton East 0 - 0
10/4/2013 Wausau East @ Kaukauna 0 - 0
10/4/2013 Kimberly @ Wausau West 0 - 0
10/4/2013 Appleton North @ Appleton West 0 - 0
Date Teams Result / Time Status Details
10/11/2013 Wausau West @ Wausau East 0 - 0
10/11/2013 Appleton East @ Appleton North 0 - 0
10/11/2013 Kaukauna @ DC Everest 0 - 0
10/11/2013 Appleton West @ Kimberly 0 - 0
10/18/2013 Appleton East @ Wausau West 0 - 0
10/18/2013 Appleton West @ Kaukauna 0 - 0
10/18/2013 Wausau East @ Appleton North 0 - 0
10/18/2013 DC Everest @ Kimberly 0 - 0

Stevens Point